2019

7 jaar na de moord op Willem Geertman eindelijk
een “eerste overwinning”

Strijd voor Gerechtigheid gaat door,
Leiders moeten Verantwoordelijk worden Gesteld

Tijdens de herdenking van de zevende jaardag na de moord op de Nederlandse lekenmissionaris Willem Geertman zei de mensenrechtengroep Hustisya (Victims United for Justice) dat de strijd voor gerechtigheid doorgaat zolang de beramers op vrije voeten zijn.

De groep toonde zich verheugd over de veroordeling van een verdachte voor de moord op Geertman op 1 juli, twee dagen voordat familie en vrienden zijn dood herdachten. Geertman werd doodgeschoten nabij het kantoor van Alay Bayan Inc, een non-gouvernementele organisatie waarvan hij directeur was.

Rechter Christine Marie C. Capule van de rechtbank in San Fernando verklaarde Marvin Marzan Nuguid schuldig aan de dood van Geertman en veroordeelde hem tot een levenslange gevangenisstraf.

Dag van de AardeMaria Aurora Santiago (zie foto, 2013), de verloofde van Geertman en vice-voorzitter van Hustisya, zei dat ze blij is met de uitspraak van het hof.

“Ik bedank iedereen die onvermoeibaar onze strijd voor gerechtigheid voor Willem heeft gesteund, met name de National Union of People’s Lawyers  (NUPL) en de organisaties en mensen die deelnemen in de Justice for Willem Geertman Movement!” zei Santiago.

Santiago riep ook de aanhangers en mensenrechtenadvocaten op om nu niet te stoppen. De veroordeling van deze schutter is slechts een “eerste overwinning”.

“Nuguid is een huurmoordenaar, wat betekent dat het brein achter de moord op Willem nog op vrije voeten is/zijn. Degenen die het motief hadden en de moord hebben gepland, zijn meer verantwoordelijk en moeten voor het gerecht gedaagd worden. Laten we dus doorgaan met onze strijd,” aldus Santiago.

Evangeline Hernandez, voorzitter van Hustisya, zei dat de veroordeling van de schutter in de zaak van Geertman van betekenis is voor de overige slachtoffers van politieke moorden.

“Straffeloosheid viert nog steeds hoogtij, activisten en mensenrechtenadvocaten worden her en der vermoord. Maar zolang families, vrienden, aanhangers en het publiek doorgaan met het oproepen tot gerechtigheid, zullen de mensenrechtenschenders op een dag voor de rechtbank komen te staan,” zei Hernandez.

Geertman woonde en werkte meer dan 40 jaar in de Filippijnen, voornamelijk in Baler in Aurora en hielp daar de boeren en inheemse volken. Voor zijn dood had Geertman maandenlang bedreigingen en lasteringen ontvangen van staatsagenten, waardoor mensenrechtengroepen claimen dat zijn moord politiek gemotiveerd is en niet alleen maar een roofoverval.

“Als Geertman een normale buitenlander was geweest, zou een roofoverval met moord aannemelijk zijn geweest. Maar dat was hij niet. Geertman was een activist. Hij streed tegen de verwoestende mijnbouw, tegen landjepik en tegen projecten die de boeren en inheemse mensen in Aurora van hun land verdreven,” zei Cristina Palabay, secretatis-generaal van Karapatan in een verklaring.###

41e Sessie van de Mensenrechtenraad

Openingsverklaring door de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties Michelle Bachelet

24 juni 2019

Hooggeachte President van de Mensenrechtenraad e.a.,

“Mijn Dienst volgt de mensenrechtensituatie in de Filippijnen op de voet. Het enorm hoge aantal doden - en aanhoudende meldingen van buitengerechtelijke moorden - in de context van campagnes tegen drugsgebruik gaan maar door. Zelfs het officieel bevestigde aantal van 5425 doden zou voor elk land een zaak van de grootste zorg moeten zijn. Ik juich de recente verklaring van de Speciale Rapporteurs toe, waarin de Raad wordt opgeroepen tot actie. Er zou van overheidswege ook uitgebreide en transparante informatie moeten komen rondom de doden en onderzoeken moeten worden gedaan naar beschuldigingen van overtredingen. Deze zouden valse beschuldigingen kunnen wegnemen en het vertrouwen in de overheid helpen terug te winnen.

lees verder…

Oproep aan VN-Mensenrechtenraad

VN-mensenrechtendeskundigen pleiten voor Onafhankelijk Onderzoek naar Schendingen in de Filippijnen

GENEVE (7 juni 2019) - VN-mensenrechtendeskundigen hebben de Verenigde Naties opgeroepen om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar mensenrechtenschendingen in de Filippijnen. Zij verwijzen daarbij naar een scherpe verslechtering van de situatie van mensenrechten in het hele land, zoals de voortdurende aanvallen op mensen en instellingen die mensenrechten verdedigen.

lees verder…

Oproep van Amnesty International

Dringende Oproep tot Onmiddelijk en Grondig Onderzoek naar de Recente Aanvallen op Mensenrechtenverdedigers

Beste vrienden,

Wij willen u graag informeren over de verklaring van Amnesty International van 3 mei 2019, die een dringende oproep doet aan de Filippijnse regering om een onmiddelijk en grondig onderzoek te doen naar de recente aanvallen op mensenrechtenverdedigers. In deze verklaring worden talrijke gevallen genoemd, waaronder de moorden op de mensenrechtenverdedigers Bernardo Patigas en Archad Ayao in respectievelijk april en mei 2019. Amnesty International veroordeelt ook de bedreigingen en intimidaties van Karapatan, van de Rural Missionaries of the Philippines, de Ibon Foundation en de National Union of People's Lawyers.

Amnesty International wijst de Filippijnse regering op haar verplichting om, krachtens de bindende internationale overeenkomsten die het land heeft ondertekend, actie te ondernemen om mensenrechtenverdedigers te beschermen. Karapatan sluit zich aan bij deze oproep van Amnesty International om een eind te maken aan deze aanvallen op mensenrechtenverdedigers en aan het klimaat van straffeloosheid in de Filippijnen.

lees verder…

Dag van de Aarde

Bescherm de Biodiversiteit!
Stop met het Vernietigen van het Milieu!

Persbericht CaragaWatch, Filippijnen - 22 april 2019

Dag van de AardeOp deze Dag van de Aarde delen wij graag een bericht met u over een actie in de Caraga regio op het eiland Mindanao. De natuurlijke leefomgeving voor mens, dier en plant wordt daar al jaren aangetast en verder bedreigd.

Caraga is een van de laatste ecologische zones in de Filippijnen met twaalf Kern Biodiversiteit gebieden, geïdentificeerd door het Department of Environment and Natural Resources (DENR). Deze gebieden worden bedreigd en zo ook de meerderheid van de mensen in de regio, omdat het ecosysteem van Caraga in grote mate nog steeds wordt vernietigd door grootschalige mijnbouw, conversie van landgebruik en houtkap.

lees verder…