2018

Filippijnse Gezondheidsactivisten boeken Overwinning met Wet tegen Privatisering van Gezondheidszorg

Filippijnse gezondheidsactivisten slaagden erin een wetsvoorstel te laten stemmen dat het recht op gezondheid beschermt.

Andrew Aytin, 5 augustus 2018

Door het lobbywerk en de mobilisaties van de Council for Health and Development (CHD) en andere progressieve gezondheidsorganisaties keurde het Filippijnse Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel goed dat de privatisering van alle overheidsziekenhuizen in het land verbiedt. Dit is een zwaarbevochten overwinning voor de hele progressieve sociale beweging die zich al lang verzet tegen de privatisering van publieke gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen.

Het wetsvoorstel stelt voor om overtreders te bestraffen met een boete tussen 1.600 en 13.000 euro. Zelfs ontslag van verantwoordelijke functionarissen uit hun openbaar ambt wordt mogelijk. Het waren progressieve volksvertegenwoordigers van de Makabayan-partijlijst die na uitgebreid overleg met verschillende gezondheidsorganisaties het wetsvoorstel indienden. CHD leverde relevante input over de negatieve gevolgen van de privatisering van overheidsziekenhuizen, -diensten en -faciliteiten voor de armen.

Eleanor Jara, directrice van CHD, legt uit waarom het wetsvoorstel zo belangrijk is: "Het wetsvoorstel is belangrijk in een land waar een ziekenhuisopname voor veel voorkomende ziekten zoals longontsteking drie maandlonen kan kosten, waar zes van de tien patiënten overlijden zonder medische zorg, waar te voorkomen en geneesbare ziekten de belangrijkste oorzaken van ziekte en mortaliteit blijven, waar mensen in afgelegen gebieden geen gezondheidswerker of openbare gezondheidsfaciliteiten in de buurt hebben en het vervoer naar het "dichtstbijzijnde" ziekenhuis of kliniek het inkomen van een week kost, of omdat de zieken hun behandeling nauwelijks kunnen betalen door allerlei extra kosten die het ziekenhuis aanrekent.”

Strijd om publieke ziekenhuizen

gezondheidsactivistenVorig jaar hield CHD de sluiting van het Fabella-ziekenhuis tegen. Dat deden ze samen met progressieve gezondheidsorganisaties Health Alliance for Democracy, Alliance of Health Workers en vrouwenbeweging GABRIELA. Fabella is een openbaar ziekenhuis, beschouwd als 's werelds drukste kraamkliniek (het behandelt gemiddeld 70 tot 80 bevallingen per dag). Het ziekenhuis is het toevluchtsoord van de allerarmste moeders in Manilla en nabijgelegen provincies vanwege de gratis diensten.

De gezondheidsorganisaties vinden dat de overheid publieke ziekenhuizen moet ontwikkelen en versterken, niet privatiseren. "Het is hoog tijd om een wet goed te keuren die de openbare gezondheidszorg toegankelijker maakt voor de mensen en het illegaal maakt om van gezondheid een winstgevende handel te maken in openbare ziekenhuizen en ander openbare gezondheidsdiensten", zei Jara.

Pas de eerste stap

De goedkeuring van het wetsvoorstel in het Huis van Afgevaardigden is slechts de eerste stap om het wetsvoorstel een wet te laten worden. CHD en de netwerkpartners maken nu de ronde in de kantoren van de senatoren om te lobbyen en er zeker van te zijn dat het wetsvoorstel een wet wordt die in dienst staat van het recht op gezondheid voor iedereen.

Bron: https://g3w.be/news/filipijnse-gezondheidsactivisten-boeken-overwinning-met-wet-tegen-privatisering-van

  

Stop de Oorlog

Creëer een Gunstig Klimaat voor de Vredesbesprekingen

Een verklaring van de Asia Pacific Coordinating Committee for Human Rights and Peace in the Philippines (APCCHRPP)

De APCHRP spreekt haar bezorgdheid uit over de recente ontwikkelingen omtrent de vredesonderhandelingen in de Filippijnen tussen de regering van Duterte (GRP) en het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen (NDFP). Als regionale mensenrechtenorganisatie die de strijd van het Filippijnse volk voor een rechtvaardige en duurzame vrede steunt, trekt zij de oprechtheid van Duterte’s pogingen om een rechtvaardige en duurzame vrede te bereiken in twijfel, na zijn recent eenzijdig annuleren van de vredesonderhandelingen.

lees verder…

Bij de Eerste Jaardag van de Marawi Belegering en Krijgswet in Mindanao

foto met dank aan Bayan

Persverklaring
23 mei 2018

Bayan sluit zich aan bij de herdenking van de eerste jaardag van de Marawi belegering. Wij zijn het eens met de eisen van het volk van Marawi om de krijgswet te beëindigen, voor het eerherstel voor alle burger slachtoffers en voor een rehabilitatieprogramma waarin de mensen centraal staan en dat zich richt op de behoeften van de gemeenschap. Wij zijn solidair met alle slachtoffers van mensenrechtenschendingen en schendingen van de internationale mensenrechtenwet.

lees verder…

Oproep tot Ondertekening

Wij zijn buitenlanders die zich aansluiten bij de onderstaande oproep van de Filippino’s: Stop de Onterechte Uitzetting van Zuster Patricia Fox!

Als u deze oproep mede ondersteunt, kunt u ondertekenen middels de snelkoppeling onderaan de oproep.

Stop de Onterechte Uitzetting van
Zuster Patricia Fox!

IFFSM april 2018

Wij zijn Filippino’s die oprecht van ons land houden.

Wij vragen de Filippijnse autoriteiten om te stoppen met de onterechte uitzetting uit de Filippijnen van Zuster Patricia ‘Pat’ Fox!

Zuster Pat is een Australische missionaris-non die al 27 jaar in de Filippijnen woont in dienst van het Filippijnse volk.

lees verder…

Missie onthult Wreedheid van Staat van Beleg

IFFSM april 2018"De Internationale Missie voor Feitenonderzoek en Solidariteit (IFFSM, 6-9 april 2018) toont de gevolgen van de Staat van Beleg die door Duterte is ingesteld." Dit verklaart de Filippijnse boerenbeweging Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) tijdens de presentatie van de belangrijkste punten van de vierdaagse missie in Mindanao, die de omvang van de mensenrechtenschendingen onder de krijgswet onderzocht.

"De missie heeft de ergste mensenrechtenschendingen beschreven die zijn uitgevoerd door de Filipijnse strijdkrachten, de politie en paramilitaire eenheden tegen haar burgers in de boeren- en inheemse gemeenschappen in Mindanao. De terreur van de krijgswet is echt. Wij zijn hier getuigen van," zegt Danilo Ramos, voorzitter van de boerenbeweging KMP.

lees verder…

"Wij Zijn Geen Terroristen!"

G3W: Analyse

Tita LubiFilippijnse terroristen, het zijn er 649, als we de Filippijnse overheid mogen geloven tenminste. In werkelijkheid zijn velen van hen mensenrechtenactivisten. En die laten zich niet zomaar brandmerken.

De Filippijnse president Duterte heeft lange tijd geprobeerd om de volksbeweging te vriend te houden. Daarvoor nam hij bij zijn aantreden – intussen anderhalf jaar geleden – progressieve activisten op in zijn kabinet en startte hij vredesonderhandelingen met de communistische guerrilla.

Lang duurde dat niet. Eerst werden de progressieve elementen één voor één uit de regering gezet en enkele maanden geleden kwam er een einde aan de vredesonderhandelingen.

lees verder…

Uitnodiging om Solidair te zijn met de Volken van Mindanao

Oproep van de Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)

Dit is de verklaring, opgesteld door de vijf internationale delegaties na deelname aan de Internationale Solidariteitsmissie (Caraga Leg). Zij zijn afkomstig uit Australië, Malawi, de Filippijnen en de Verenigde Staten.

De ISM werd gehouden van 18 - 22 februari 2018 en de deelnemers legden bezoeken af aan boerengemeenschappen in Tubay, Agusan del Norte en aan Lumadgemeenschappen in Surigao del Sur.

Forum on the impact of martial lawIn deze Internationale Solidariteitsmissie (ISM) in 2018 kwamen mensenrechten- en vredesadvocaten, en vertegenwoordigers van allerlei internationale organisaties bijeen om te luisteren naar en getuige te zijn van de worstelingen van verschillende groeperingen in Mindanao onder de Staat van beleg (Martial Law), teneinde deze bevindingen te kunnen delen met hun respectievelijke netwerken en om de roep om een rechtvaardige en duurzame vrede te versterken.

Op 19 februari werd onze delegatie door het 75-ste Infanterie Bataljon de toegang geweigerd tot de Lumad gemeenschappen in Lianga (Suringao del Sur). En in de ochtend van 21 februari kwam een door de overheid benoemd ‘stamhoofd’, vergezeld door militairen in burgerkleding, ons in de Hayon gemeenschap erop wijzen, dat wij hem niet om toestemming hadden gevraagd om daar te zijn. Nadat wij het gebied hadden verlaten, werden wij bij twee verschillende militaire controleposten aangehouden, en in de laatste werden we meer dan twee uur vastgehouden. Later werden we overgebracht naar het politiebureau van Tago waar ze onze identiteiten controleerden.

lees verder…

Duterte richt Pijlen op de Media die hem aan de Macht hielpen

Tom Smith, 19 januari 2018

De controversiële Filippijnse president Rodrigo Duterte keert zich tegen Rappler, een nieuwsplatform dat een belangrijke rol speelde in zijn presidentscampagne. Het is een zoveelste teken aan de wand dat de journalistiek in de Filippijnen een hachelijke onderneming is, en zelfs nog gevaarlijker wordt, schrijft Tom Smith, hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Portsmouth.

lees verder…

De Verdreven Inheemse Bevolking heeft Aandacht van de Verenigde Naties

Veel dank voor uw financiële hulp voor de ‘Gerechtigheid voor Willem Geertman Campagne’ en het ‘Noodfonds voor voedsel en tijdelijk onderdak aan de verdreven T’Boli bevolking’!

inheemse bevolkingIn het afgelopen jaar konden wij dankzij u en financiers steun verlenen aan de ‘Gerechtigheid voor Willem Geertman Campagne’ en deelname aan het beoordelingsproces van de VN-mensenrechtenraad over de mensenrechten in de Filippijnen. Op het eind van het jaar riepen wij nog op tot steun aan de ontheemd geraakte inheemse T’Boli bevolking, ter bescherming van hun voorouderlijk leefgebied (zie foto).

lees verder…